Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Napłata w podatku akcyzowym ciągle niejasna

14.09.2011

Autorzy:
Paweł Suchocki

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 12 lutego 2009 r. (sprawa C-475/07) orzekł, iż polskie przepisy dotyczące akcyzy od energii elektrycznej były niezgodne z prawem Unii Europejskiej, gdyż w ich świetle za podatnika podatku akcyzowego uważany jest dystrybutor energii, a nie producent.

Powołując się na wspomniany wyrok, producenci energii elektrycznej wystąpili o zwrot zapłaconej akcyzy. W odpowiedzi organy podatkowe twierdziły, że producenci nie mogą występować o jej zwrot, albowiem nie ponieśli ekonomicznego ciężaru zapłaty podatku, którym to zostali obciążeni końcowi odbiorcy energii (konsumenci). Tego stanowiska nie podzielił NSA w uchwale z 13 lipca 2009 r. (sygn. FPS 4/09) uznając, że przepisy ordynacji podatkowej nie stoją na przeszkodzie zwrotowi nadpłaty w podatku akcyzowym, nawet jeśli ciężar podatku poniósł nabywca opodatkowanego towaru.

Źródło: www.taxfin.pl, 14 września 2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP