Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zniesienie współwłasności nieruchomości nie stanowi dostawy towarów

12.09.2011

Zgodnie z wyrokiem WSA we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 1400/10) udział we współwłasności nieruchomości nie jest towarem, a więc jego przekazanie nie może stanowić dostawy towarów opodatkowanej VAT.

Co prawda powyższy wyrok dotyczył opodatkowania VAT zniesienia współwłasności nieruchomości bez dokonywania dopłat, lecz sąd nie zajął pełnego stanowiska w tym zakresie, gdyż w jego ocenie, organ podatkowy powinien najpierw przeanalizować konsekwencje podatkowe uznania przekazania udziału we współwłasności nieruchomości za świadczenie usług. Niemniej jednak tak sformułowana opinia wskazuje, że zdaniem sądu, zniesienie współwłasności może kreować czynność opodatkowaną VAT. W ocenie sądu, udziału we współwłasności nieruchomości nie można uznać za towar. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż udział we współwłasności nie wiąże się z udziałem w konkretnej, fizycznej części nieruchomości, ale jest pojęciem abstrakcyjnym związanym z pewnym prawem do rzeczy. Udział we własności daje prawo do każdej fizycznej części rzeczy, co przejawia się np. w tym, iż każdy ze współwłaścicieli jest uprawiony do korzystania z całej nieruchomości. Na potwierdzenie powyższego stanowiska, sąd przywołał orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazujące na niematerialny charakter udziału.

Źródło: www.taxfin.pl, 12 września 2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP