Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Anna Glapa: Cała Polska specjalną strefą

14.12.2017

Autorzy:
Anna Glapa

Wsparcie w postaci zwolnienia z podatku uzyskają przedsiębiorcy na terenie całego kraju, a nie tylko w wybranych lokalizacjach – zauważa Anna Glapa.

Zgodnie z projektem ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji wsparcie w formie zwolnienia z podatku dochodowego będzie dostępne na terenie całego kraju, a nie tylko w wybranych lokalizacjach objętych statusem SSE. Polska podzielona zostanie na obszary, które podlegać będą zarządzającym obszarem.

Pomoc dla przedsiębiorców, oprócz zwolnienia od podatku dochodowego, przyjmie również formę bezpłatnych usług w zakresie szkoleń i doradztwa, świadczonych przez zarządzających obszarami. Zarządzający obszarami będą także prowadzić działania wspierające powstawanie i rozwój nowych inwestycji, polegające m.in. na udzielaniu pomocy w ramach współpracy z powiatowymi urzędami pracy czy polepszeniu współpracy między przedsiębiorcami a lokalną społecznością.

Podstawą korzystania ze wsparcia będzie decyzja o wsparciu wydawana przez ministra właściwego do spraw gospodarki na okres od 10 do 15 lat. Nowy model nie określa zatem jednej daty obwiązywania instrumentu zwolnień podatkowych. Decyzję o wsparciu uzyskać będą mogli przedsiębiorcy planujący utworzenie nowego zakładu, ale również realizujący przedsięwzięcia polegające na rozbudowie już istniejącego – poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnych, dywersyfikację produkcji czy zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego.

Pełna treść artykułu jest dostępna na stronie: http://www.rp.pl/Opinie/312149971-Cala-Polska-specjalna-strefa---komentuje-Anna-Glapa.html 

Źródło: Rzeczpospolita, 14 grudnia 2017

Bądź na bieżąco z DZP