Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Specjalne strefy ekonomiczne

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz inwestorów na wszystkich etapach planowania i realizacji inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). Nasze usługi doradcze obejmują m.in.:

  • opracowywanie struktur prawnych dla projektów inwestycyjnych, z uwzględnieniem specyfiki sektora oraz możliwych do uzyskania form pomocy publicznej,
  • wsparcie przy ubieganiu się o inne niż zwolnienie z podatku dochodowego w SSE formy pomocy publicznej dla nowych inwestycji, takie jak granty rządowe lub zwolnienia z podatku od nieruchomości,
  • przygotowywanie listów intencyjnych i umów pomiędzy inwestorami a jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami zaangażowanymi w proces inwestycyjny, w tym SSE,
  • reprezentowanie inwestorów w negocjacjach z SSE, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami zaangażowanymi w proces inwestycyjny,
  • przygotowywanie dokumentacji dla celów przetargów oraz rokowań ogłaszanych przez SSE oraz reprezentowanie inwestorów w tych przetargach i rokowaniach,
  • reprezentowanie inwestorów w postępowaniach przed Ministrem Rozwoju i Finansów dotyczących zmian zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE,
  • doradztwo na rzecz inwestorów i gmin dotyczące warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP