Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Potrącenie z pensji za pakiety medyczne

29.11.2010

Autorzy:
Bogusław Kapłon

Ostatnio głośno jest o opodatkowaniu abonamentów medycznych fundowanych pracownikom przez firmy.  Sądy administracyjne w ostatnich paru latach różnie odnosiły się do tej kwestii.

Wydaje się, że przynajmniej na razie za sprawą szeroko komentowanej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z maja tego roku sprawy przybrały niekorzystny dla pracowników obrót i firmy będą musiały w wielu wypadkach naliczać im zaliczki na PIT z tytułu korzystania z abonamentu medycznego.

Tu pojawia się ciekawa kwestia w relacji i pracownika. W naszym systemie podatkowym zatrudnieni są zdani na to, czy firma prawidłowo naliczy ich dochód do opodatkowania i zaliczkę na podatek dochodowy. Zresztą i w praktyce nikt nie zastanawia się nad tym, jak dział finansowy ustala należną od niego zaliczkę na podatek. Jeżeli jednak pracodawca dojdzie dziś do wniosku, że ze względu na wspomnianą uchwałę NSA powinien opodatkowywać abonamenty medyczne i w związku z tym zacznie naliczać wyższą zaliczkę na PIT, to pracownik z dnia na dzień otrzyma niższe wynagrodzenie netto. Skala obniżenia wynagrodzenia „na rękę” może być jeszcze większa, jeśli pracodawca np. skoryguje zaliczki na podatek za cały miniony rok, potrącając je wszystkie z bieżącego wynagrodzenia zatrudnionego. Czy zainteresowana osoba może jakoś temu przeciwdziałać? Wydaje się, Że nie dysponuje zbyt wieloma narzędziami. Nie może się powoływać na ograniczenia w dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia (art. 87 – 91 kodeksu pracy), ponieważ zaliczka na podatek dochodowy nie jest potrąceniem w rozumieniu tych przepisów.

Źródło: Rzeczpospolita, 29 listopada 2010
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP