Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nowelizacja ustawy o VAT - zmiany stawek VAT a stosowanie kas fiskalnych

19.11.2010

Autorzy:
Jan Czerwiński

W dniu 9 września 2010 r. opublikowany został rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Planowana nowelizacja zakłada wprowadzenie zmian w zakresie wysokości podstawowej oraz dwóch preferencyjnych stawek podatku VAT.

Powstaje zatem pytanie jaki wpływ będzie miała wyżej wymieniona nowelizacja na stosowanie kas fiskalnych. Kwestia ta była przedmiotem interpelacji poselskiej skierowanej do Ministra Finansów. Przedstawiciel Ministra Finansów w odpowiedzi z dnia 31 sierpnia 2010 r. na interpelację nr 17402 posła Zbigniewa Girzyńskiego z dnia 3 sierpnia 2010 r., stwierdził, Że „jest oczywiste, Że ze zmianą stawek VAT związane są pewne koszty organizacyjno-techniczne zarówno w administracji jak i u przedsiębiorców.” Jednocześnie zwrócił uwagę, Że w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania (Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz. 1338) dopuszczone do obrotu kasy fiskalne są przygotowane do wprowadzania nowych stawek podatkowych lub zamiany starych na nowe. Jak bowiem wyjaśniono, kasy rejestrujące umożliwiają ewidencjonowanie obrotów i kwot podatku przy wprowadzonych 7 różnych stawkach podatkowych oraz dają możliwość dokonania 30 zmian stawek.

Źródło: www.taxfin.pl, 19 listopada 2010
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP