Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Planowane zmiany w przepisach o fakturowaniu

17.11.2010

Autorzy:
Jan Czerwiński

W dniu 7 października 2010 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostały opublikowane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów dotyczące wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur.

Powyższe projekty zakładają pewne daleko idące zmiany. Najistotniejszą z nich w stosunku do obecnych regulacji, wydaje się być rezygnacja z konieczności zabezpieczania faktur przesyłanych elektronicznie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub poprzez zastosowanie systemu EDI. Nowe przepisy wskazują bowiem wyżej wymienione sposoby wyłącznie jako przykładowe sposoby zagwarantowania autentyczności pochodzenia faktur oraz integralność treści faktur, które to cechy będą wymagane przepisami przy elektronicznym przesyłaniu faktur. A contrario możliwe zatem będzie stosowanie także innych sposobów. Z wyjaśnień Ministra Finansów wynika, Że powyższe zmiany mają na celu umożliwienie przesłania faktur także za pomocą poczty elektronicznej lub faksu, czy czym warunkiem przesyłania faktur w formie elektronicznej będzie w dalszym ciągu uzyskanie od nabywcy akceptacji stosowania tej metody.

Źródło: www.taxfin.pl, 17 listopada 2010
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP