Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Rodzic bez ochrony

05.11.2010

Autorzy:
Bogusław Kapłon

Ostatnio wielu prawników i pracowników ma wątpliwości, czy mozna zwolnić rodzica pracującego w skróconym czasie pracy

Na podstawie art. 1867 kodeksu pracy młody rodzic może złożyć zamiast wniosku o urlop wychowawczy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy. Wtedy firma jest niejako w sytuacji przymusowej. Po pierwsze, musi zgodzić się na obniżenie czasu pracy wskazane przez zainteresowanego (jedynym ograniczeniem jest ustawowa dolna granica – co najwyżej do połowy etatu). Po drugie, na mocy art 1868 k.p. nie może zwolnić takiej osoby w okresie pracy w obniżonym wymiarze (maksymalnie do 12 miesięcy). Ten przepis pozwala wyjątkowo na rozwiązanie umowy w trybie zwolnienia dyscyplinarnego oraz w razie upadłości albo likwidacji zakładu. Tu pojawia się ciekawe zagadnienie, czy rzeczywiście zatrudniony wybierający krótszy czas pracy jest chroniony przed zwolnieniem w każdym innym wypadku. Okazuje się, że nie – firma może wypowiedzieć umowę z rodzicem pracującym w obniżonym wymiarze czasu również wówczas, gdy zachodzą przesłanki określone w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych), mimo Że kodeks nie przewiduje takiej możliwości. W 2006 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotyczącą analogicznej sytuacji, tj. ochrony pracownika, który wybrał urlop wychowawczy. SN orzekł, Że ustawa o zwolnieniach grupowych daje możliwość zwolnienia pracownika na urlopie wychowawczym, mimo że kodeks pracy wymieniał tylko dwie sytuacje, w których wypowiedzenie byłoby możliwe – te same co w wypadku zatrudnionego wybierającego skrócenie czasu pracy (upadłość i likwidacja).

Źródło:Rzeczpospolita, 5 listopada 2010
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP