Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Ostatni dzwonek

04.11.2010

Autorzy:
Dr Aleksandra Auleytner

Jeszcze tylko przez niecałe trzy miesiące, tj. do 31 grudnia 2010 r., istnieje możliwość stosowania przez państwa członkowskie specjalnych instrumentów pomocowych skierowanych do przedsiębiorców dotkniętych skutkami kryzysu.

 Instrumenty te zostały wprowadzone na mocy Komunikatu Komisji Europejskiej – Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego1 (zwanego dalej: „Komunikatem KE”). Komunikat KE przewiduje m.in. możliwość udzielania tzw. ograniczonej kwoty pomocy, której wartość nie przekracza 500 tys. euro (łącznie z pomocą de minimis otrzymaną w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2010 r.2). Pomoc ta jest skierowana do przedsiębiorców, którzy nie byli zagrożeni w dniu 1 lipca 2008 r., tzn. nie byli w tym czasie w trudnej sytuacji ekonomicznej (w rozumieniu przepisów dotyczących pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację3), lecz znaleźli się w poważnych trudnościach finansowych po tej dacie, w wyniku światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.

Źródło: UE - Fundusze Strukturalne, 10 (44)/2010
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP