Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Co bank bierze pod uwagę, licząc proporcję

11.10.2010

Autorzy:
Artur Nowak

Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 września 2010 r. (I FSK 1402/ 09).

Potwierdził on, że do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości kupowanych i sprzedawanych walut oraz wartości papierów wartościowych. Wydawałoby się, Że ustalenie podstawy opodatkowania przy usługach świadczonych przez banki nie ma znaczenia, bo są one zwolnione od VAT. Tak jednak nie jest. Jest ona bowiem niezwykle istotna przy proporcjonalnym odliczeniu VAT. Jak ustalić obrót Sprawa dotyczyła wniosku o interpretację. Bank zwrócił się o wyjaśnienie zasady ustalania podstawy opodatkowania przy różnych czynnościach. pierwsze pytanie dotyczyło udzielania kredytów i pożyczek. Wtedy najczęściej wynagrodzeniem wnioskodawcy są odsetki. Zdarza się również, że jest ono ustalane w formie dyskonta (np. gdy bank nabywa bon skarbowy po cenie niższej niż wartość nominalna, a następnie, w terminie wymagalności, realizuje cenę nominalną lub cenę sprzedaży). Różnica (dyskonto) jest jego wynagrodzeniem. Zdaniem banku przy udzielaniu kredytów i pożyczek podstawą opodatkowania są odsetki lub dyskonto.

Źródło: Rzeczpospolita, 11 października 2010
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP