Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zagraniczny oddział polskiej spółki rozliczy swoją stratę w kraju

16.08.2010

Autorzy:
Jan Czerwiński
Grzegorz Sprawka

Ustawa o CIT w nierówny sposób traktuje straty podatkowe zagranicznych zakładów polskich spółek. Jest to niezgodne z prawem wspólnotowym, co potwierdza niedawny wyrok sądu administracyjnego Analiza art. 7 ust. 3 i 5 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wskazuje, Że polska spółka prowadząca swoją działalność poprzez zagraniczne oddziały będzie miała odmienne prawa, gdy chodzi o możliwość uwzględnienia strat tych oddziałów. Zależy to od ich lokalizacji.

Metoda zaliczenia

Jeżeli zagraniczny zakład jest położony w państwie, z którym Polska zawarła umowę przewidującą metodę zaliczenia dla eliminacji podwójnego opodatkowania zysków tego zakładu, to strata takiego zakładu zostanie efektywnie uwzględniona w rozliczeniu podatkowym w Polsce. Przychody i koszty ich uzyskania osiągnięte z tytułu działalności zagranicznego zakładu należy bowiem połączyć z przychodami i kosztami uzyskania przychodów osiągniętymi w Polsce, od takiej kwoty obliczyć podatek i odliczyć od niego podatek zapłacony za granicą (lub jego część, jeżeli umowa przewiduje metodę zaliczenia proporcjonalnego). Podobnie w wypadku oddziału położonego w Polsce jego wynik podatkowy zostanie włączony i uwzględniony przy kalkulacji zobowiązania podatkowego całej spółki.

Źródło: Rzeczpospolita, 16 sierpnia 2010
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP