Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Ubezpieczenie szkód w środowisku cz. II

25.01.2013

Autorzy:
Julita Zimoch-Tuchołka

Niektóre firmy są bardziej od innych narażone na ryzyko wystąpienia szkód środowiskowych. Nie­wątpliwie wpływ na to ma charakter ich działalności, ilość i rodzaj wykorzystywanych substancji, poziom zabezpieczeń, a także bliskość elementów środowiska, które mogą zostać poszkodowane.

W szczególności narażone na wystąpienie szkód są takie branze jak produkcja środ­ków ochrony roślin i nawozów, przetwór­stwo i składowanie ropy naftowej oraz ga­ zu, produkcja podstawowych produktów farmaceutycznych, składowanie, przetwórstwo i utylizacja od­ padów, spalanie paliw i produkcja energii oraz niektóre bran­ że spożywcze.

Źródło: Ecomanager, 1/2013

Całość artykułu jest dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP