Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Prawo do zwrotu VAT dla zagranicznego podatnika

15.01.2012

Autorzy:
Grzegorz Sprawka

Prawo do zwrotu VAT dla zagranicznego podatnika a rejestracja grupowa - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lipca 2011 r., l FSK 426/11.

  1. Zaświadczenie zagranicznego podatnika o zarejestrowaniu dla potrzeb podatku od wartości do­ danej wystawione na grupę podatkową przez państwo członkowskie, w którym taka rejestracja jest dopuszczalna i które wskazuje dany podmiot jako zarejestrowany w ramach tej grupy dla potrzeb tego podatku oraz wskazuje przedmiot działalności, jest zaświadczeniem o którym mowa w§ 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu1. Zaświadczenie zagranicznego podatnika o zarejestrowaniu dla potrzeb podatku od wartości do­ danej wystawione na grupę podatkową przez państwo członkowskie, w którym taka rejestracja jest dopuszczalna i które wskazuje dany podmiot jako zarejestrowany w ramach tej grupy dla potrzeb tego podatku oraz wskazuje przedmiot działalności, jest zaświadczeniem o którym mowa w§ 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów iusług niektórym podmiotom1 dalej rozporządzenie. 
  2. Żądanie przez organy podatkowe w toku postępowania o zwrot VAT dla podatników zagranicz­nych przedstawienia zaświadczenia o indywidualnej rejestracji dla potrzeb podatku od wartości dodanej w kraju siedziby w przypadku, w którym w danym państwie członkowskim jest on za­ rejestrowany jako podatnik w ramach grupy podatkowej, jest bezzasadne i nie znajduje oparcia w przepisach rozporządzenia, jak też przepisach prawa europejskiego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF. 

Źródło: Przegląd Podatkowy, 1/2012

Bądź na bieżąco z DZP