Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Podstawa opodatkowania VAT przy świadczeniu usług finansowych

10.02.2012

Autorzy:
Artur Nowak

Podstawa opodatkowania VAT przy świadczeniu usług finansowych - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administra yjnego z dnia 21 listopada 2008 r., III SAlWa 1471/08 oraz wyrok Naczelnego  Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2010 r., l FSK 1402/09.

Podstawę opodatkowania VAT dla banku:

  • przy udzielaniu kredytów/pożyczek - stanowi kwota odsetek lub dyskonta,
  • przy świadczeniu usługi wymiany waluty - stanowi wynik (marża) na sprzedaży, tj. różnica pomię- dzy wartością waluty sprzedanej a wartością waluty zakupionej,
  • przy kupnie i sprzedaży akcji oraz innych papierów wartościowych - stanowi wynik na transakcji w danym okresie,
  • przy obrocie instrumentami pochodnymi - stanowi wynik na transakcji w okresie rozliczeniowym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF. 

Źródło: Przegląd Podatkowy, 2/2012

Bądź na bieżąco z DZP