Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Pierwsza książkowa publikacja Polskiej Agencji Kosmicznej - kompendium wiedzy o funkcjonowaniu krajowego sektora kosmicznego

05.02.2018

Pierwsza książkowa publikacja PAK "Polski sektor kosmiczny. Struktura podmiotowa - Możliwości rozwoju - Pozyskiwanie środków"– to kompendium wiedzy na temat funkcjonowania krajowego sektora kosmicznego i zasad aplikowania o środki w ramach konkursów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT). Publikacja przeznaczona jest dla krajowych podmiotów już działających w sektorze kosmicznym oraz tych stawiających w nim pierwsze kroki lub planujących podjęcie takiej działalności.

Na zawartość książki "Polski sektor kosmiczny. Struktura podmiotowa - Możliwości rozwoju - Pozyskiwanie środków” składają się cztery części prezentujące najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarczym na polskim rynku kosmicznym.

Jednym ze współautorów publikacji jest  Tadeusz Piątek, który współuczestniczył w przygotowaniu rozdziału zatytułowanego "Udział polskich przedsiębiorców w konkursach Europejskiej Agencji Kosmicznej – wybrane aspekty prawne".

W rozdziale rozważane są kwestie dotyczące dokumentacji konkursowych Europejskiej Agencji Kosmicznej, wpływu dokumentacji na wybór i zakres odpowiedzialności wykonawców, zarządzania własnością intelektualną oraz reguł kolizyjnych pomiędzy normami wynikającymi z postanowień dokumentacji konkursowej, m.in. General Clauses for ESA Contracts, ESA Best Practices, General Conditions for Tender for ESA Contracts, ESA Procurement Regulations and related Implementing Instructions.

Książka jest dostępna nieodpłatnie. Osoby zainteresowane jej uzyskaniem proszone są o kontakt na adres: sektor.kosmiczny@polsa.gov.pl

Więcej informacji na stronie POLSA.

Bądź na bieżąco z DZP