Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Czy konsorcja sprawdzają się w partnerstwie publiczno-prywatnym

04.04.2018

Autorzy:
Michał Wojciechowski
Magdalena Zabłocka

Przepisy Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, które - w zależności od podziału ryzyka - stosuje się do wyboru wykonawcy projektów PPP, uniemożliwiają punktowanie doświadczeń udostępnionych wykonawcy przez podmioty trzecie w ramach tzw. prekwalifikacji. W konsekwencji wykonawcy, chcąc zapewnić sobie bezpieczniejszą pozycję na liście rankingowej kwalifikującej ich do kolejnego etapu postępowania, zamiast doświadczenie „pożyczać" będą tworzyli (naprawdę) wielopodmiotowe konsorcja potworki. Czy tej sytuacji można jakoś zapobiec?

Zgodnie z przepisami ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: ustawa o PPP) do wyboru partnera prywatnego stosuje się przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP) bądź ustawy z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (dalej: ustawa o umowie koncesji). Praktyką rynku polskiego jest właśnie wybór wykonawców w postępowaniach wieloetapowych (negocjacjach lub dialogu konkurencyjnym).

Pozostała część artykułu dostępna jest w dołączonym pliku PDF.

Bądź na bieżąco z DZP