Anna Ciepla

Senior Associate

+48 22 557 76 82     anna.ciepla@dzp.pl
  • Specjalizuje się w sprawach spornych, w prawie cywilnym i handlowym.
  • Doradza polskim i zagranicznym klientom zarówno na etapie przedprocesowym, sądowym jak i egzekucyjnym.
  • Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, w tym m.in. w postępowaniach przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i Sądem Polubownym (Arbitrażowym) przy Związku Banków Polskich w Warszawie.
  • Jest pełnomocnikiem w licznych sporach dotyczących odpowiedzialności deliktowej oraz sporach powstałych na tle zobowiązań umownych, w tym zwłaszcza dotyczących roszczeń odszkodowawczych.
  • Doradza klientom w sporach z branży motoryzacyjnej, budowlanej, nieruchomości, farmaceutycznej i mediów.
  • Specjalizuje się w postępowaniach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji i ochrony własności przemysłowej, jak również w postepowaniach o ochronę dóbr osobistych.
  • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP