Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Kompleksowa analiza postępowań karnych

04.08.2017

W maju 2017 roku, grupa ekspertów z Zakładu Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW, przygotowała Raport z analizy postępowań karnych prowadzonych w stosunku do członków władz statutowych podmiotów gospodarczych, w których zapadły prawomocne wyroki uniewinniające lub umarzające.

Opracowanie powstało na podstawie akt postępowań dziewięciu wielkich spraw karnych gospodarczych.

Autorami Raportu są:

Bądź na bieżąco z DZP