Domański Zakrzewski Palinka

Konferencja | Nowe wyzwania w zakresie refundacji wyrobów medycznych

Zachęcamy do udziału w konferencji w czasie której omówimy planowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany w zakresie refundacji wyrobów medycznych. Zgłoszenia przyjmujemy do 27 czerwca.

Szybki postęp prac nad nowelizacją ustawy o działalności leczniczej

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej i niektórych innych ustaw. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga – na bieżąco informujemy o wszystkich etapach prac.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania podpisana

7 czerwca Prezydent RP podpisał ustawę z 13 maja br. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa wprowadzającą klauzulę do polskiego prawa podatkowego. Przepisy wejdą w życie 30 dni od dnia ogłoszenia.