Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Wygrana w SN: Odszkodowanie za niewłaściwą implementację dyrektywy UE ws opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej

19.04.2024

Prawnicy z Praktyki Postępowań SpornychPaweł Lewandowski oraz Bartosz Karolczyk – wspierani przez eksperta ds. transportu Tomasza Zielenkiewicza reprezentowali jednego z największych przewoźników kolejowych w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę odszkodowania z powodu niewłaściwej implementacji dyrektywy UE dotyczącej wysokości opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej.

W toku toczącego się od 9 lat sporu sądy I i II instancji dokonywały rozstrzygnięć niekorzystnych dla spółki pozywającej uznając, że chociaż pozwany – Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw infrastruktury – uchybił swym zobowiązaniom wynikającym z prawa wspólnotowego, to, z uwagi na okoliczności sprawy, nie rodzi to podstaw do odszkodowania ze względu na zastosowanie tzw. doktryny Francovich (która zdaniem DZP nie ma zastosowania w sprawie).

Na skutek skargi kasacyjnej przygotowanej przez DZP sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który to orzekając w trzyosobowym składzie zdecydował się skierować pytanie prawne do rozszerzonego składu siedmiu sędziów. Niestety z uwagi wadliwe obsadzenie sądu, spowodowało to impas w sprawie.

Ostatecznie jednak, dzięki argumentacji ekspertów DZP, „trójkowy” skład orzekający Sądu Najwyższego uchylił postanowienie o skierowaniu pytania prawnego, co stanowi niezwykle rzadką praktykę. Po ponownym rozpoznaniu sprawy przez skład trzyosobowy SN rozstrzygnął spór uchylając zarówno wyrok II instancji jak i – co warte podkreślenia z uwagi na częstotliwość występowania – wyrok pierwszoinstancyjny. Po wielu wysiłkach i interwencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sąd przychylił się do argumentów DZP, które bazowały na prawnej odpowiedzialności odszkodowawczej Państwa za niewłaściwe implementowanie prawa UE w oparciu o art. 417 (1) k.c.

Bądź na bieżąco z DZP