Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Ochrona praw autorskich w dysertacji Aleksandry Auleytner

12.01.2016

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck właśnie ukazała się książka pt. "Ochrona praw autorskich i pokrewnych a zasady swobodnego przepływu towarów i świadczenia usług w prawie UE" - praca doktorska Aleksandry Auleytner, Szefa Praktyki IP&TMT w naszej kancelarii.

AA-publikacjaW swojej pracy autorka wyjaśnia jak zasady swobody przepływu towarów oraz zasady swobodnego świadczenia usług wpływają na tworzenie rynku wewnętrznego w zakresie praw autorskich i pokrewnych. Wskazuje także, że zasady swobody przepływu towarów i świadczenia usług tworzą nowe paradygmaty ochrony praw autorskich i pokrewnych w prawie UE - mają więc podstawowy wpływ na kształtowanie unijnego systemu ochrony praw autorskich i pokrewnych. Istotnym czynnikiem przyspieszającym dynamikę zmian w prawie autorskim UE w tym ujęciu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego, a co za tym idzie konieczność dostosowania regulacji do specyfiki obrotu online.

Opracowanie, oprócz całościowego omówienia prawa unijnego, w tym orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, wyczerpująco przedstawia też regulacje międzynarodowego prawa autorskiego w tym obszarze.

Autorce serdecznie gratulujemy, a Państwa zachęcamy do lektury!

Bądź na bieżąco z DZP