Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Nowe komentarze do procedury administracyjnej

11.05.2015

Na rynku ukazało się właśnie nowe - trzecie już - wydanie publikacji z serii "Duże Komentarze Becka" - "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", której współautorem jest Piotr Gołaszewski, Associate związany z Praktyką Nieruchomości w kancelarii DZP.

Opublikowany przez wydawnictwo C.H. Beck komentarz, pod redakcją Prezesa NSA prof. Romana Hausera i prof. Marka Wierzbowskiego, jako jedyny na rynku zawiera omówienie najnowszych zmian wynikających z ustaw: o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Publikacja nie tylko uwzględnia najbardziej aktualny stan prawny, ale także prezentuje kilka stanów prawnych biorąc pod uwagę obowiązujące w tym zakresie reguły intertemporalne i wynikające stąd potrzeby praktyków.

Piotr Gołaszewski współtworzy także inną publikację z serii "Duże Komentarze Becka" - "Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz", której najnowsze - drugie - wydanie trafiło ostatnio na rynek. Komentarz ten, również pod redakcją Prezesa NSA prof. Romana Hausera oraz prof. Marka Wierzbowskiego, stanowi wyczerpujące i najbardziej aktualne omówienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, uwzględniające potrzeby praktyków.

Piotr Gołaszewski, Associate w Praktyce Nieruchomości DZP, posiada szerokie doświadczenie w rozwiązywaniu trudnych i nietypowych problemów z zakresu prawa nieruchomości dotyczących w szczególności prawa rzeczowego i administracyjnego. Ponadto specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących reprywatyzacji i regulacji stanu prawnego nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań sądowych i administracyjnych prowadzonych w tym zakresie. Doradza także w kwestiach związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym oraz zagospodarowaniem nieruchomości, zwłaszcza w toku postępowań administracyjnych i sądowych.

 

Bądź na bieżąco z DZP