Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Środki zaskarżenia po nowelizacji – nowa książka Piotra Gołaszewskiego

09.07.2015

Na rynku ukazało się właśnie drugie – zmienione i uzupełnione – wydanie publikacji "Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Komentarz. Wzory pism i kazus", której autorem jest Piotr Gołaszewski, Associate związany z Praktyką Nieruchomości w kancelarii DZP.

Opublikowana w wydawnictwie C.H. Beck książka omawia całościowo system środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem relacji zachodzących pomiędzy tymi środkami oraz problematyki wyboru właściwego środka zaskarżenia w konkretnych okolicznościach procesowych.

Drugie – zmienione i uzupełnione – wydanie książki Piotra Gołaszewskiego uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone przede wszystkim ustawą z 9.4.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2015 r. poz. 658), która wchodzi w życie 15.8.2015 r.

Piotr Gołaszewski, Associate w Praktyce Nieruchomości DZP, posiada szerokie doświadczenie w rozwiązywaniu trudnych i nietypowych problemów z zakresu prawa nieruchomości dotyczących w szczególności prawa rzeczowego i administracyjnego. Ponadto specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących reprywatyzacji i regulacji stanu prawnego nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań sądowych i administracyjnych prowadzonych w tym zakresie. Doradza także w kwestiach związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym oraz zagospodarowaniem nieruchomości, zwłaszcza w toku postępowań administracyjnych i sądowych.

Bądź na bieżąco z DZP