Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Kolejne wydanie "Ius Commune Europaeum"

31.08.2015

W sierpniu ukazała się publikacja "Evidence in Contemporary Civil Procedure", w której znajdą Państwo artykuł "Preclusion of Late Allegations and Evidence as a Tool to Increase the Efficiency of Civil Proceedings In Poland" autorstwa dr. Bartosza Karolczyka, Associate w naszej kancelarii. Seria skupia się na wspólnych fundamentach systemów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej i obejmuje studia porównawcze, a także badania dotyczące skuteczności traktatów w ramach krajowych systemów prawnych.

Publikacja poświęcona jest zmianom, jakie zaszły w obrębie fundamentalnych zasad postępowania cywilnego, przede wszystkim w sposobie zbierania materiału dowodowego i przedstawiania go w sądzie. Zdaniem autorów jednym z powodów tych zmian jest dotychczasowa opieszałość i nieefektywność we wspomnianej dziedzinie. Drugim powodem są nieuniknione zmiany kulturowe i technologiczne zachodzące we współczesnych społeczeństwach. Podstawowe prawa człowieka, takie jak, prawo do prywatności i uczciwego procesu nie tracą na aktualności, ale coraz większy nacisk kładzie się na potrzebę wydajności i szybkiego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Zmienia się także postrzeganie tego, co jest dopuszczalne, a co nie, w zakresie zbierania materiałów dowodowych. Szybkie tempo współczesnego życia pociąga za sobą różne praktyki ustalania faktów, w tym także nowe metody selekcji dowodów, które są do tego celu odpowiednie.

Celem redaktorów publikacji było zachęcenie osób, które zaprosili do współpracy, do refleksji nad wpływem wspomnianych trendów na obecną sytuację oraz nad możliwymi drogami jej rozwoju w poszczególnych krajach. Autorzy zbadali także, czy pomimo niewątpliwych różnic narodowych, możliwe jest znalezienie punktów wspólnych w podejściu do kwestii zbierania materiału dowodowego i czy wprowadzone reformy mają charakter unifikujący.

Publikację można nabyć na stronie wydawnictwa: http://intersentia.com

Bądź na bieżąco z DZP