Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

DZP | Forum Ekonomiczne 2016 | Kolejna udana edycja już za nami

07.09.2016

Autorzy:
Michał Czarnuch
Dr Marek Świątkowski
Dr Anna Partyka-Opiela

26. edycja Forum Ekonomicznego w Krynicy była dla naszej kancelarii satysfakcjonująca nie tylko pod względem ilości paneli, które w tym roku przygotowaliśmy (wystąpiliśmy w 4 panelach, z których trzy moderowaliśmy), ale także pod kątem poruszanych przez nas tematów. Uczestniczyliśmy w wielu owocnych dyskusjach zarówno z panelistami, jak i uczestnikami Forum, za co serdecznie wszystkim dziękujemy!

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem naszych paneli. Szczegółowy program naszej obecności na Forum znajdą Państwo tutaj.

____________________________________________________________________________________________________

W tym roku ponownie mieliśmy okazję współtworzyć Forum Ochrony Zdrowia, gdzie Michał Czarnuch wystąpił z flagowym tematem tegorocznego FOZu - panelem "Priorytety zdrowotne dotyczące chorób mózgu".

Diagnoza: Rosnący problem chorób mózgu

  • Rosnąca liczba chorych - wg oficjalnych szacunków European Brain Council (Europejskiej Rady Mózgu) w 2005 r. w Europie było ok. 127 mln pacjentów z chorobami mózgu. W 2010 r. już 299 mln (lub 179 mln - w zależności od metody leczenia) leczonych z powodu chorób mózgu (liczby uwzględniają jedynie 12 chorób mózgu, m.in.: depresja, stwardnienie rozsiane, udar, migreny, choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera)
  • Różne przyczyny rosnącej liczby chorych - zwiększenie zapadalności na choroby mózgu to nie tylko starzenie się społeczeństwa. Zmiany cywilizacyjne sprawiają, że zaburzenia psychiczne i neurologiczne pojawiają się u coraz młodszych pacjentów.
  • Rosnące koszty chorób mózgu - zgodnie z szacunkami Europejskiej Rady Mózgu całkowity koszt leczenia chorób mózgu w 30 krajach europejskich wzrósł z 386 mld EUR w 2004 r. do 798 mld EUR w 2010 r.

Kuracja: Inicjatywa Brain Plan dla Polski

  • Problem chorób mózgu wymaga zaproponowania kompleksowego planu, uwzględniającego wszystkie elementy zapobiegania i leczenia chorób mózgu (od profilaktyki aż po intensywną opiekę medyczną)
  • Skuteczność planu wymaga uprzedniego podjęcia szeroko zakrojonej dyskusji z udziałem wszystkich najważniejszych kategorii interesariuszy (w szczególności: władzy publicznej, świadczeniodawców, środowisk naukowych, pacjentów)
  • W związku z tym zaprosiliśmy przedstawicieli władzy publicznej, środowisk naukowych, pacjentów którzy na Forum Ekonomicznym w Krynicy rozpoczynają debatę
  • Chcemy ustalić kilka postulatów, do których powinien dążyć system opieki zdrowotnej
  • Aby taka debata była efektywna, konieczne jest cofnięcie się do źródeł problemu tj. zadanie następującego pytania: Czym są choroby mózgu?

___________________________________________________________________________________________________

Już po raz trzeci panel o polskich przedsiębiorcach prowadził Marek Świątkowski. W tym roku skupiliśmy się na ekspansji zagranicznej polskich firm. Uczestnikami panelu byli Monika Siecińska-Jaworowska (założycielka i Prezes Zarządu Suempol), Krzysztof Jabłoński (założyciel, akcjonariusz i Prezes Zarządu Korona Candles), Ryszard Prozner (założyciel, akcjonariusz i Vice-Przewodniczący Rady Nadzorczej Wielton), Józef Bodziony (założyciel, akcjonariusz i Prezes Zarządu Introl) oraz Stefan Światkowski (Vice-Prezes Zarządu KGHM). Dyskusja dotyczyła tego jak polskie firmy powinny podchodzić do ekspansji zagranicznej rozumianej jako zakup spółki albo budowa zakładu.

Monika Siecińska-Jaworowska wskazywała, że historycznie Suempol zaczynał od działalności polegającej na eksporcie, a sprzedaż wędzonego łososia na rynku krajowym rozpoczęła się dopiero po kilku latach. Podkreśliła, że warunkiem dalszego rozwoju jej firmy są zagraniczne inwestycje (których ma kilka na koncie), a sam eksport nie zaspakaja wystarczająco potrzeb klientów poza granicami kraju.

Inne podejście prezentował Józef Bodziony - Introl jako grupa inżynieryjna podejmowała próby rozpoczęcia produkcji za granicą, ale preferuje model eksportu i to, mimo że ponad 70% produkcji wysłana jest za granicę. Inwestycje zagraniczne to również ryzyka.

Mówił o tym Stefan Świątkowski podając za przykład największą w historii Polski zagraniczną inwestycję zrealizowaną przez KGHM (ok. 10 mld PLN). Jego zdaniem istotne jest bardzo staranne przygotowanie się do takiego przedsięwzięcia, a następnie precyzyjne rozpisanie działań przez pierwsze miesiące następujące po przejęciu zagranicznej firmy.

Bez zakupu firmy konkurencyjnej we Francji i budowy montowni naczep we Włoszech i Rosji, zdaniem Ryszarda Proznera, Wielton nie byłby w stanie oferować cenowo atrakcyjnego produktu swoim klientom (głównie z uwagi na wysokie koszty transportu z zakładów w Polsce). W niektórych przypadkach obecność na rynku lokalnym jest warunkiem jakiejkolwiek sprzedaży.

Tak też było w przypadku Korona Candles. Spółka zakupiła nieruchomość w Stanach Zjednoczonych, na której powstała nowoczesna fabryka świec. Krzysztof Jabłoński dzieląc się swoimi doświadczeniami w USA mówił, że oczekiwania sieci handlowych m.in. w zakresie terminów zaopatrywania sklepów w produkty są tak wysokie, że ich spełnienie nie jest możliwe zza oceanu.

Konkludując, jakkolwiek specyfika każdej branży jest inna, to staranne przygotowanie się do inwestycji zagranicznej, a następnie szczegółowy plan działań po jej realizacji, niweluje ryzyko niepowodzenia.

___________________________________________________________________________________________________

Kolejny rok kontynuowaliśmy w Krynicy temat compliance - tym razem Anna Partyka-Opiela wystąpiła w przygotowanym przez DZP i Deloitte panelu "Jak bezpiecznie prowadzić biznes w Polsce?"

Relacja z panelu: (Nie)bezpieczny biznes - relacja z panelu "Jak bezpiecznie prowadzic biznes w Polsce?" | Forum Ekonomiczne | Krynica 2016 | Artur Osiecki | Rzeczpospolita, 8 września 2016

Pierwszy raz w Krynicy przedstawilismy temat stricte prawny - panel o polskim sądownictwie poprowadził Paweł Lewandowski

Relacje z panelu:

Wszystkim, z którymi mieliśmy szansę się spotkać, jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia za rok w Krynicy!

Bądź na bieżąco z DZP