Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Uczestniczymy w inicjatywie UN Global Compact

20.12.2016

UN Global Compact jest największą na świecie inicjatywą ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Od momentu inauguracji w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana, do Inicjatywy przystąpiło już ponad 12 000 członków ze 145 krajów. Z przyjemnością informujemy, że od 2016 roku kancelaria DZP jest uczestnikiem tej inicjatywy.

Endorser Logo gradient blue RGB

Global Compact nakłania firmy do poparcia, przyjęcia i stosowania, we wszystkich sferach działalności, dziesięciu zasad Global Compact odnoszących się do czterech obszarów działań. Przestrzeganie 10 zasad prowadzi do dokonania wielu pozytywnych zmian w sferze działalności operacyjnej firm.

Nasza kancelaria, podzielając zasady Global Compact, będzie wspierać polskie inicjatywy tej organizacji i angażować się w konkretne działania przez nią podejmowane. Za współpracę z UN Global Compact ze strony DZP odpowiada Anna Partyka-Opiela, Senior Associate i Szef Zespołu Compliance i Wojciech Dziomdziora, Counsel z Praktyki IP&TMT.

Obecnie w Polsce prowadzone są następujące programy:

Bądź na bieżąco z DZP