Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Rozwijamy w DZP Zespół Prawa Karnego

26.05.2017

Z przyjemnością informujemy, że w ramach Praktyki Postępowań Spornych DZP wyodrębniliśmy Zespół Prawa Karnego. Pracami zespołu kieruje dr Hanna Gajewska-Kraczkowska, która wraz z Rafałem Karbowniczkiem, który dołączył do nas w maju, i Agnieszką Żebrowską, zajmować się będzie doradztwem prawnym w dziedzinie postępowań karno-gospodarczych (white-collar crime, czyli przestępstwa "białych kołnierzyków").

Zespół będzie reprezentował klientów w postępowaniach przygotowawczych i sądowych, w sprawach karnych i karnoskarbowych, prowadzonych nie tylko na podstawie polskich przepisów prawnych, ale także na podstawie FCPA (The Foreign Corrupt Practices Act) oraz The Bribery Act 2010.

Hanna Gajewska-Kraczkowska to uznana na rynku ekspertka, która z DZP współpracuje od 1998 roku. Zajmuje się sprawami procesowymi z zakresu prawa karnego gospodarczego, odpowiedzialnością karną podmiotów gospodarczych, ochroną dóbr osobistych oraz prawem prasowym.

Rafał Karbowniczek specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym oraz handlowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych postępowań spornych z zakresu prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących tzw. przestępstw „białych kołnierzyków” oraz transgranicznej cyberprzestępczości. Doradza polskim i zagranicznym klientom na etapie przedprocesowym oraz jurysdykcyjnym.

Agnieszka Żebrowska jest związana z DZP od 2009 roku. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych cywilnych oraz gospodarczych przed sądami powszechnymi i polubownymi. Posiada ponadto doświadczenie w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych oraz doradza w sprawach niedozwolonych postanowień umownych.

Bądź na bieżąco z DZP