Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Wojciech Hartung powołany do Rady Zamówień Publicznych

06.03.2017

Z przyjemnością informujemy, iż 6 marca Wojciech Hartung otrzymał z rąk Wicepremiera i Ministra Rozwoju i Finansów - Mateusza Morawieckiego, nominację na członka Rady Zamówień Publicznych. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Do zadań Rady należy:

  • wyrażanie opinii w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień publicznych, przedstawionych jej przez Prezesa Urzędu,
  • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówieńm
  • opiniowanie rocznego sprawozdania Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień,
  • ustalanie zasad etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie zamówień.

W skład Rady powoływani są eksperci i doświadczeni praktycy z zakresu zamówień publicznych. Wojciech od lat specjalizuje się w zamówieniach publicznych obejmujących również przedsięwzięcia realizowane w ramach PPP i koncesji. Swoje doświadczenie wykorzystuje w praktyce, doradzając w obszarze energetyki, infrastruktury publicznej oraz gospodarki komunalnej. 

Bądź na bieżąco z DZP