Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Sukces naukowy Wojciecha Hartunga

11.04.2017

Niezwykle miło nam poinformować, że 11 kwietnia Wojciech Hartung, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Wojciech obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. "Samodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w organizacji i świadczeniu usług komunalnych z perspektywy prawa europejskiego oraz krajowego porządku prawnego". 

Celem pracy było wskazanie, na podstawie istniejących rozwiązań prawnych, oraz ich wykorzystywania w praktyce, zakresu możliwości definiowania i świadczenia usług komunalnych samodzielnie przez jst oraz powierzania ich na zewnątrz, czyli włączenie w ich wykonanie podmiotów prywatnych. Podstawę analizy stanowiły przede wszystkim rozwiązania prawa unijnego, polskiego i francuskiego.

Rozprawa została napisana w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Galstera oraz dr. Pawła Nowickiego.

Wojciech to doświadczony prawnik, łączący wiedzę praktyczną z przygotowaniem naukowym, czego potwierdzeniem jest uzyskany przez niego tytuł doktora nauk prawnych. Jestem przekonana, iż w zawodzie prawnika, wymagającym ciągłego pogłębiania wiedzy i nabywania nowych umiejętności, jego praca naukowa ma również wymiar bardzo praktyczny, zdobyta wiedza pozwala mu bowiem na rozwiązywanie złożonych problemów prawnych z jakimi zgłaszają się do nas klienci - powiedziała Katarzyna Kuźma, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki.

Bądź na bieżąco z DZP