Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Barometr legislacyjny - raport za I półrocze 2010

03.08.2010

Kolejny raz w ramach współpracy Programu Ernst & Young Sprawne Państwo z Obserwatorium Środkowoeuropejskim na LSE powstał raport prezentujący analizę wykonania programu prac legislacyjnych polskiego rządu w pierwszej połowie 2010 roku. Współautorami projektu są prawnicy z naszej kancelarii - dr Marcin Matczak i dr Tomasz Zalasiński

Celem barometru jest monitoring wykonania programów prac legislacyjnych Rady Ministrów w zakresie odnoszącym się do projektów ustaw. Wykazy planowanych inicjatyw ustawodawczych były w Polsce tworzone od okresu międzywojennego, jako różnego rodzaju dokumenty wewnętrzne rządu.

Bądź na bieżąco z DZP