Opiniowanie projektów legislacyjnych dot. zamówień publicznych?

Katarzyna Kuźma i dr Wojciech Hartung w Radzie Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan.

Nowi członkowie Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan

31.01.2018

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Dr Wojciech Hartung

Z przyjemnością informujemy, iż Katarzyna Kuźma oraz dr Wojciech Hartung zostali opiekunami merytorycznymi Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan. Celem Rady jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy członkami Konfederacji będącymi jednocześnie uczestnikami rynku zamówień publicznych, co pozwala na aktywne dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem przez te podmioty. Jednym z priorytetów Rady jest również opiniowanie projektów legislacyjnych oraz występowanie z wnioskami legislacyjnymi w zakresie regulacji istotnych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania rynku zamówień publicznych.

Katarzyna Kuźma od wielu lat kieruje w DZP pracami wieloosobowego zespołu zamówień publicznych, angażując się również w projekty PPP i koncesyjne.

Dr Wojciech Hartung jest uznanym ekspertem w obszarze zamówień publicznych, z szerokim doświadczeniem w realizacji projektów energetycznych, infrastrukturalnych i obronnych.

Informacje o Radzie znajdą Państwo także na stronie Konfederacji Lewiatan: http://konfederacjalewiatan.pl/uslugi/rada-zamowien-publicznych 

Bądź na bieżąco z DZP