Jak przygotować się do funkcji IOD?

Inspektor Ochrony Danych (IOD). Prawo i technologia. Kurs kompleksowy – edycja wakacyjna

Inspektor Ochrony Danych (IOD). Prawo i technologia. Kurs kompleksowy – edycja wakacyjna

25.04.2018

Autorzy:
Dr Bartosz Marcinkowski
Michał Kluska

Z myślą o osobach, które odpowiadają w firmach za bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych oraz przygotowują się do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, przygotowaliśmy kompleksowy kurs łączący w sobie zagadnienia prawne oraz technologiczne.

Program kursu został podzielony na 5 modułów, aby przekazać niezbędną wiedzę w poszczególnych obszarach pełnienia funkcji IOD – prawa, technologii, zarządzania ryzykiem, compliance i bezpieczeństwa IT. To pięć weekendowych spotkań, zaplanowanych tak, aby uczestnicy mogli połączyć czas na naukę na kursie ze innymi zobowiązaniam i aktywnościami.

Kompleksowy kurs IOD to:

 • 10 dni praktycznych zajęć - 5 spotkań/5 modułów/80 godzin;
 • max. 30 osób w grupie - tak, aby każdy uczestnik mógł przedstawić nurtujące go problemy i uzyskać ich rozwiązanie;
 • case studies, ćwiczenia i warsztaty (np. z przeprowadzania DPIA) jako forma prowadzenia zajęć;
 • prelegenci-praktycy oraz wykłady eksperckie;
 • platforma wymiany doświadczeń – inspiracja i dyskusje;
 • networking.

Korzyści dla uczestnika:

 • dowiesz się̨ za co odpowiadasz jako IOD;
 • zdobędziesz wzory dokumentów potrzebne w codziennej pracy jako IOD;
 • poznasz zagadnienia związane z bezpieczeństwem IT w oparciu o aktualne (i planowane) przepisy prawa i orzecznictwo;
 • dowiesz się̨ jak efektywnie realizować zadania IOD, z tym z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania;
 • wzmocnisz kompetencje menedżerskie;
 • będziesz wiedział jak uniknąć błędów w komunikacji z organem nadzoru;
 • zdobędziesz nową perspektywę działania dzięki dyskusjom i interakcjom z innymi uczestnikami i wykładowcami.

Partnerzy kursu:

       
 

Prelegenci to m.in.:
Katarzyna Zielińska (Mercedes Benz) | Katarzyna Korolczuk (Luxmed) |
Mariola Więckowska (Allegro) | Marcin Dominiak (Idea Bank) | Michał Horubała (Intugence)

Harmonogram (sobota/niedziela):

23–24 czerwca - Ochrona danych osobowych - część 1

7–8 lipca - Ochrona danych osobowych - część 2

21–22 lipca - Ochrona danych osobowych | Moduły szczegółowe do wyboru przez uczestników

4–5 sierpnia - Zarządzanie ryzykiem | Narzędzia wsparcia IOD | Technologia IT | Security

18–19 sierpnia - Compliance | Audyty | Ubezpieczenia

19 sierpnia - zakończenie kursu i wręczenie certyfikatów

Miejsce spotkań:

biuro DZP, Rondo ONZ 1, 21 piętro, Warszawa

Koszt uczestnictwa:

do 25 maja - 9 500 zł netto

po 25 maja - 11 500 zł netto

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 czerwca na adres: iod@dzp.pl

Osoba kontaktowa: Karolina Tietianiec, Karolina.Tietianiec@dzp.pl


Zdobądź potwierdzenie swoich kompetencji jako IOD w postaci certyfikatu niezależnej jednostki certyfikacyjnej!

Po ukończeniu kursu istnieje możliwość ubiegania się o certyfikat DEKRA – niezależnej i renomowanej jednostki certyfikacyjnej. Certyfikat IOD jest obiektywnym potwierdzeniem, że kandydat na IOD wykazuje się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie europejskich i krajowych przepisów o ochronie danych oraz posiada kompetencje niezbędne do realizacji zadań Inspektora
Ochrony Danych, zgodnie z art. 39 RODO/GDPR.

Wiedza i umiejętności kandydata weryfikowane są na drodze egzaminu pisemnego. Egzamin trwa 90 minut i składa się z pytań otwartych oraz zamkniętych. Przed przystąpieniem do egzaminu, kandydat musi udokumentować posiadanie wymaganej wiedzy i kwalifikacji w obszarze ochrony danych. Pozytywny wynik procesu certyfikacji, to jest egzaminu oraz weryfikacji złożonej dokumentacji, umożliwiają uzyskanie certyfikatu ważnego przed 3 lata.

Koszt procesu certyfikacji to 700 PLN.

Więcej informacji o certyfikacji IOD w DEKRA dostępnych jest na stronie: https://www.dekra-certification.com.pl/certyfikacja-inspektorow-ochrony-danych.html