Jak rozszerzyć moje perspektywy?

III edycja Stypendium DZP im. prof. Grzegorza Domańskiego

III edycja Stypendium DZP im. prof. Grzegorza Domańskiego

21.07.2020

Mamy przyjemność poinformować, że rozpoczynamy III edycję programu stypendialnego DZP im. prof. Grzegorza Domańskiego. W dotychczasowych konkursach brało udział wielu wyjątkowych studentów, z których siedmioro zostało naszymi Stypendystami.

Konkurs stypendialny skierowany jest do studentów IV-V roku prawa Uniwersytetu Warszawskiego ze średnią ocen z ostatnich dwóch lat przekraczającą 4,5. W trakcie rozmów finałowych Komisja Stypendialna wyłoni 3 Stypendystów spośród 10 autorów najlepszych prac.

W roku akademickim 2020/2021 stypendium będzie obowiązywało od października 2020 r. do czerwca 2021 r. Stypendyści będą otrzymywać 1.000 zł netto miesięcznie, a dodatkowo będą mieli możliwość odbycia miesięcznych, płatnych praktyk.

Aby dokonać zgłoszenia należy do 31 sierpnia 2020 r. przesłać na adres stypendium@dzp.pl wymagane dokumenty wraz z pracą konkursową przygotowaną na jeden z trzech tematów.

 

Tematy prac konkursowych:

  1. Przejmowanie spółek na rynku giełdowym – czy ochrona akcjonariuszy mniejszościowych jest wystarczająca?

  2. Zmiany pozycji ustrojowej sędziego a realizacja prawa do sądu - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

  3. Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej.

 

Przewodniczący Komisji Stypendialnej:

Józef Palinka

Członkowie Komisji Stypendialnej:

Zofia Bielecka

Maciej Goszczyk

Bartosz Karolczyk

 

Szczegóły dotyczące konkursu oraz Stypendium można odnaleźć w załączonym Regulaminie oraz Harmonogramie.

Bądź na bieżąco z DZP