Jak rozszerzyć moje perspektywy?

III edycja Stypendium DZP im. prof. Grzegorza Domańskiego

III edycja Stypendium DZP im. prof. Grzegorza Domańskiego - zapraszamy do wzięcia udziału

21.07.2020

Mamy przyjemność poinformować, że rozpoczynamy III edycję programu stypendialnego DZP im. prof. Grzegorza Domańskiego. W dotychczasowych konkursach brało udział wielu wyjątkowych studentów, z których siedmioro zostało naszymi Stypendystami.

Konkurs stypendialny skierowany jest do studentów IV-V roku prawa Uniwersytetu Warszawskiego ze średnią ocen z ostatnich dwóch lat przekraczającą 4,5. W trakcie rozmów finałowych Komisja Stypendialna wyłoni 3 Stypendystów spośród 10 autorów najlepszych prac.

W roku akademickim 2020/2021 stypendium będzie obowiązywało od października 2020 r. do czerwca 2021 r. Stypendyści będą otrzymywać 1.000 zł netto miesięcznie, a dodatkowo będą mieli możliwość odbycia miesięcznych, płatnych praktyk.

Aby dokonać zgłoszenia należy do 31 sierpnia 2020 r. przesłać na adres stypendium@dzp.pl wymagane dokumenty wraz z pracą konkursową przygotowaną na jeden z trzech tematów.

 

Tematy prac konkursowych:

  1. Przejmowanie spółek na rynku giełdowym – czy ochrona akcjonariuszy mniejszościowych jest wystarczająca?

  2. Zmiany pozycji ustrojowej sędziego a realizacja prawa do sądu - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

  3. Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej.

 

Przewodniczący Komisji Stypendialnej:

Józef Palinka

Członkowie Komisji Stypendialnej:

Zofia Bielecka

Maciej Goszczyk

Bartosz Karolczyk

 

Szczegóły dotyczące konkursu oraz Stypendium można odnaleźć w załączonym Regulaminie oraz Harmonogramie.

Bądź na bieżąco z DZP