Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

dr Anna Hlebicka-Józefowicz wykładowcą SGH na pierwszych w Polsce studiach poświęconych franczyzie

20.06.2022

 

W 2022 r. w Szkole Głównej Handlowej uruchomiono pierwsze w Polsce studia podyplomowe dla liderów franczyzy. Studia realizują program o międzynarodowym standardzie, a ich celem jest budowanie wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania systemem franczyzowym, zarówno w Polsce, jak i zagranicą.  Wykładowcy to osoby od lat związane z tematem franczyzy i rynkiem franczyzowym. Wśród nich jest dr Anna Hlebicka-Józefowicz, szefowa zespołu doradztwa regulacyjnego i legislacji DZP, która prowadzi blok poświęcony prawnym aspektom powiązań franczyzowych.

Program studiów koncentruje się na praktycznej analizie kluczowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa franczyzowego i sieci franczyzowej: zarządczych, prawnych, finansowych, marketingowych i HR, a organizowane w ramach studiów warsztaty umożliwiają studentom rozwój kompetencji interpersonalnych i menedżerskich.

Program studiów jest także zgodny z założeniami Kodeksu Dobrych Praktyk dla Rynku Franczyzy, czyli ogłoszonej w 2021 r. samoregulacji branżowej, opracowanej w wyniku wspólnej inicjatywy przedstawicieli franczyzobiorców i franczyzodawców. Kodeks doprecyzowuje i uszczegóławia zarówno postanowienia Europejskiego Kodeksu Etyki Franczyzy, jak i przepisy wyznaczające ramy funkcjonowania franczyzy w Polsce. Na tle samoregulacji przyjętych w innych krajach wyróżnia go szeroki zakres regulacji i bardzo konkretny wymiar obowiązków przyjmowanych na siebie przez franczyzodawców. Co ważne, do Kodeksu mogą też przystąpić organizacje franczyzobiorców, które pozostają równoprawnym uczestnikiem procesu samoregulacji.

W czerwcu 2022 r. ruszył nabór do drugiej edycji studiów. Więcej informacji o programie oraz sylwetki pozostałych wykładowców znajdują się na stronie uczelni.

Bądź na bieżąco z DZP