Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Stawiamy na zrównoważony rozwój. DZP przystąpiło do Inicjatywy ESG

08.12.2022

W dniu premiery przygotowanego przez nasza kancelarię raportu „Bariery ESG w Polsce. Wyzwania i wnioski na przyszłość” opracowanego pod nadzorem Anny Partyki-Opiela, Partner i szefowej zespołu compliance, DZP podpisało deklarację przystąpienia do Inicjatywy ESG. Jest to wyraz naszej gotowości do wspólnego dialogu i działań na rzecz budowania odpowiedzialnego środowiska biznesowego.

Inicjatywa ESG została powołana przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie (SGH) oraz Fundację Instytut Studiów Wschodnich. Nadrzędnym celem przyświecającym Inicjatywie jest zrzeszanie firm, instytucji i świata nauki, dla których wartości ESG, tj. związane ze zrównoważonym rozwojem, to kluczowy element prowadzenia działalności biznesowej oraz zaangażowania społecznego.

Ten wspólny projekt ma stanowić platformę do wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie prowadzenia działalności w sposób zrównoważony, zgodny z zasadami ESG. Wśród jego celów znajduje się również edukacja i promocja dobrych praktyk ESG oraz inicjowanie rzetelnej dyskusji na temat kierunków zmian i rozwiązań pozwalających na zwiększanie efektywności biznesowej przy zachowaniu wysokiej jakości życia społecznego.

DZP zadeklarowało współpracę z SGH w ramach Inicjatywy w zakresie kreowania najwyższych standardów ESG, podejmowania działań edukacyjnych oraz promowaniu najlepszych praktyk w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Bądź na bieżąco z DZP