Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Pracownicze plany kapitałowe

17.09.2018

Autorzy:

Bogusław Kapłon
Agata Mierzwa
Łukasz Górzny

Praktyka:

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Spodziewamy się szybkiego uchwalenia ustawy. Jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia 2019 roku.

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) będą nowym, obowiązkowym z punktu widzenia pracodawców, a dobrowolnym dla uczestników PPK (tj. m.in. dla pracowników, osób na umowach cywilnoprawnych i członków rad nadzorczych), dodatkowym systemem zabezpieczenia na starość. Finansować go będą pracodawcy, uczestnicy PPK i budżet państwa. Środki gromadzone w ramach PPK będą przeznaczone do wypłaty, co do zasady, po osiągnięciu 60-ego roku życia. PPK nie muszą tworzyć firmy, które w dacie wejścia w życie ustawy o PPK prowadzić będą pracownicze programy emerytalne (PPE).

Środki w ramach PPK mają być zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne i pracownicze towarzystwa emerytalne albo zakłady ubezpieczeń na życie.

Pełna treść alertu do pobrania w załączonym PDFie.

Bądź na bieżąco z DZP