Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Monitory i soczewki kontaktowe - dodatkowe wyposażenie stanowisk pracy

16.11.2023

Autorzy:

Bogusław Kapłon
Agata Mierzwa
Sylwester Silski

Praktyka:

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Specjalizacje:

Prawo pracy

Zmiana przepisów o pracy przy komputerze

17 listopada zmienią się przepisy o pracy przy komputerze. Pracodawcy powinni przyjrzeć się warunkom BHP na stanowiskach biurowych, a w razie konieczności odpowiednio te stanowiska dostosować do nowych regulacji. Nowe obowiązki firm wynikają z pierwszej od 24 lat nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Najistotniejsza zmiana dotyczy wyposażenia pracowników używających laptopów w monitory ekranowe oraz zapewnienia im w razie potrzeby soczewek kontaktowych. Ponadto ministerstwo nieco zaktualizowało zasady ergonomii na stanowisku pracy.

Nowe obowiązki dotyczyć będą stanowisk pracy utworzonych po 17 listopada br., natomiast istniejące już stanowiska pracy będą musiały być dostosowane do nowych zasad do 16 maja 2024 r.

Praca z laptopem w biurze

W przypadku pracowników biurowych, którzy pracują przy użyciu laptopów ponad połowę dnia pracy, konieczne będzie zainstalowanie stacjonarnego monitora ekranowego. Alternatywą dla monitora jest wyposażenie stanowiska pracy w podstawkę pod laptop.

Obowiązkowym elementem wyposażenia stanie się także dodatkowa klawiatura (odrębna od klawiatury laptopa).

Praca zdalna z laptopem

Pracodawca nie będzie miał obowiązku wyposażać pracowników zdalnych pracujących z wykorzystaniem laptopów w monitory ekranowe. Nowe obowiązki w tym zakresie dotyczą tylko stanowisk pracy zlokalizowanych w zakładzie pracy.

Niemniej nowe zasady są elementem minimalnych wymagań dotyczących BHP oraz ergonomii na stanowisku pracy i dotyczą również stanowisk pracy zdalnej. Z tego względu po 17 listopada pracodawcy powinni:

  • zaktualizować informację o zasadach BHP wykonywania pracy zdalnej i przekazać ją w zwyczajowy sposób pracownikom zdalnym;
  • poinformować pracowników zdalnych o tym, że do 16 maja 2024 r. powinni wyposażyć zdalne stanowiska pracy w monitory, o ile ich jeszcze nie używają;
  • ustalić konsekwencje odmowy zakupu monitora przez pracownika, np. poinformować go, że niedostosowanie stanowiska pracy zdalnej do nowych przepisów w terminie do dnia 16 maja 2024 r. spowoduje, że niemożliwa będzie dalsza praca zdalna.

Jeżeli pracodawca nie chce przerzucać na pracowników zdalnych kosztów wynikających ze zmian w przepisach, może oczywiście zaopatrzyć ich w monitory ekranowe na swój koszt albo zaproponować refundację całości lub części tych kosztów. Warto w tym celu dostosować przyjęty przez pracodawcę regulamin pracy zdalnej, gdyż może to pozwolić na zwolnienie kwoty dofinansowania z zaliczki na podatek dochodowy oraz ze składek na ubezpieczenia społeczne.

Soczewki kontaktowe

Jeżeli wynika to z zaleceń lekarskich, pracownicy (niezależnie od tego, czy pracują w biurze, czy zdalnie) będą mieć prawo do tego, aby pracodawca zapewnił im szkła kontaktowe do pracy z komputerem, podobnie, jak dziś odnosi się to do okularów korekcyjnych.

Jeżeli pracodawca uregulował w wewnętrznych aktach zasady refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych warto, aby uzupełnił te regulacje także o koszty zakupu soczewek kontaktowych.

Pełną treść alertu można pobrać również w formie pliku PDF.

Bądź na bieżąco z DZP