Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Ustawa o ochronie sygnalistów – uchwalona przez Sejm

Koniec procesu legislacyjnego bliski

23 maja Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów. Będzie ona obecnie przedmiotem prac Senatu.

Po wejściu w życie ustawy, przedsiębiorcy będą zobowiązani wdrożyć wewnętrzne kanały zgłoszeń nieprawidłowości dające pracownikom i innym osobom związanym z firmą (np. praktykantom czy wolontariuszom) możliwość informowania o nieprawidłowościach, jakie zauważyli.

Nowe prawo obejmuje obowiązek przyjęcia procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych, ich wyjaśniania oraz ustalenia kanałów dokonywania zgłoszeń zapewniających sygnaliście oraz powiązanym z nim osobom poufność i ochronę przed działami odwetowymi takimi jak np. zwolnienie z pracy.

Jakie kroki powinienem teraz podjąć?

W pierwszej kolejności rekomendujemy weryfikację liczby osób współpracujących lub posiadania statusu szczególnego podmiotu prawnego*.

Jeśli przedsiębiorca zatrudnia lub współpracuje z co najmniej 50 osobami albo posiada status szczególnego podmiotu prawnego powinien:

  • opracować lub dokonać przeglądu istniejących procedur zgłaszania nieprawidłowości, aby zapewnić ich zgodność z ustawą o ochronie sygnalistów,
  • odpowiednio zintegrować istniejące kanały zgłaszania nieprawidłowości – tak, aby pracownicy i współpracownicy wiedzieli co, gdzie i w jaki sposób mogą zgłaszać,
  • wybrać odpowiednie narzędzia do przyjmowania zgłoszeń, ich weryfikacji i rozpatrywania,
  • zdecydować, komu powierzy obowiązki związane z obsługą systemu zgłaszania nieprawidłowości – czy obowiązki te ma wykonywać wskazana osoba lub dział samodzielnie, czy też przy wsparciu podmiotu zewnętrznego,
  • zaprojektować i przeprowadzić kampanię informacyjną adresowaną do pracowników i współpracowników, a także zapewnić im odpowiednie, cykliczne szkolenia,
  • być przygotowanym na udzielanie sygnalistom niezbędnego wsparcia.

W DZP zapewniamy naszym klientom pomoc w zaprojektowaniu i całościowym wdrożeniu rozwiązań zgodnych z nową ustawą, a także wsparcie w procesie przyjmowania zgłoszeń, prowadzenia postępowań wyjaśniających i podejmowania działań następczych.

Na życzenie klienta oferujemy również indywidualny dostęp do autorskiej platformy do obsługi zgłoszeń Zgłaszam.to!, którą stworzyła spółka DZP Compliance we współpracy z Microsoft.

Status szczególnego podmiotu prawnego oznacza podmioty będące spółkami publicznymi i niektóre inne podmioty, w szczególności podmioty rynku finansowego, podmioty zobowiązane do przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmu, czy zajmujące się transportem lotniczym i morskim.

Ile mam czasu na wdrożenie przepisów ustawy o o chronie sygnalistów?

Prace nad wdrożeniem warto zacząć już dziś

Ustawa wejdzie w życie w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Przewidujemy, że nastąpi to na przełomie III i IV kwartału 2024 roku.

Niewdrożenie przepisów ustawy zagrożone będzie grzywną lub pozbawieniem wolności nawet do 3 lat, dlatego nie warto zwlekać z wdrożeniem procedur.

Pełną treść alertu można pobrać również w formie pliku PDF.

Bądź na bieżąco z DZP