Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Zapobieganie korupcji - nowa norma ISO 37001:2016

12.01.2017

Autorzy:

Dr Anna Partyka-Opiela

Specjalizacje:

Compliance

Od 1 stycznia br. po raz pierwszy można uzyskać certyfikat zgodności wprowadzonych zasad i procedur związanych z zapobieganiem korupcji. Zapewnia to nowa, certyfikowana norma ISO – 37001.

Wdrożenie procedur wewnętrznych zgodnie z normą ISO 37001 nie tylko umożliwi podniesienie świadomości wszystkich pracowników w obszarze przeciwdziałania korupcji, ale także pokaże innym organizacjom, klientom i kontrahentom, że dana firma stosuje wysokie standardy compliance.

Posiadanie systemu przeciwdziałania korupcji zgodnego z wymaganiami ISO, tworzy niezbędne ramy bezpieczeństwa dla kierownictwa organizacji oraz stanowi dowód, że organizacja podjęła wysiłek w zakresie przeciwdziałania możliwości wystąpienia zjawisk korupcyjnych w jej strukturach. Może to mieć duże znaczenie w kontekście udziału w przetargach publicznych, czy też w przypadku ewentualnego postępowania na gruncie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (tj. przedsiębiorstw i innych organizacji), w którym wykazanie należytej staranności organizacji w zakresie zapobiegania występowaniu zjawisk korupcyjnych może przesądzić o uniknięciu odpowiedzialności.

Norma ISO 37001:2016, podlega certyfikacji, dzięki czemu organizacja może potwierdzić, że wdrożyła uznane międzynarodowo dobre praktyki kontroli antykorupcyjnej.

Unikatową zaletą normy jest to, że może ona zostać wdrożona w każdej organizacji – zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach publicznych, także jako element już istniejącego systemu zarządzania ryzykiem.

Antykorupcyjna norma ISO 37001:2016 jest pierwszą tego typu regulacją na świecie, która jest:

  • uniwersalna – dla każdej organizacji, niezależnie od jej:
    • wielkości – dla małych, średnich i bardzo dużych,
    • rodzaju działalności – dla sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji non-profit,
    • formy prawnej – dla spółek, przedsiębiorstw państwowych, związków, organizacji, itp.,
  • globalna – dla wszystkich organizacji na świecie.

Niewątpliwie z punktu widzenia każdej organizacji – zarówno prywatnej jak i publicznej – tańszym rozwiązaniem jest zapobiegać i przeciwdziałać niż naprawiać później negatywne skutki wystąpienia zjawiska korupcji.

Wprowadzenie rozwiązań określonych przez normę ISO 37001 będzie więc szansą na wzmocnienie istniejących rozwiązań w zakresie compliance oraz uwiarygodnienie Państwa organizacji w relacjach z innymi podmiotami.

Kancelaria DZP posiada szerokie doświadczenie w zakresie wdrażania rozwiązań compliance w organizacjach - m.in. w oparciu o standardy określone w normach ISO, w tym dot. systemów przeciwdziałania korupcji (ISO 37001:2016).

Na naszym nowym DZP Compliance Blog (https://blog.dzp.pl/compliance/) będziemy informować o wszelkich sprawach związanych m.in. z systemami compliance oraz przeciwdziałania korupcji i nadużyciom

Bądź na bieżąco z DZP