Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Opodatkowania przychodów sportowców

22.06.2015

Autorzy:
Artur Nowak
Paweł Suchocki

Nastąpił przełom w wieloletnim sporze z organami podatkowymi, który dotyczył opodatkowania przychodów z uprawiania sportu, a w którym Praktyka Podatkowa DZP reprezentowała profesjonalnego sportowca.

Dziś (22 czerwca) powiększony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) wydał uchwałę o sygn. II FPS 1/15, którą potwierdził, że w sytuacji gdy podatnik uzyskuje przychody z uprawiania sportu, a jednocześnie spełnione zostają ustawowe przesłanki pozarolniczej działalności gospodarczej, to uzyskiwane przez podatnika w takich uwarunkowaniach przychody należy uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Tym samym sportowiec prowadzący działalność gospodarczą może opodatkować osiągane przychody z uprawiania sportu jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Powyższa uchwała jest efektem wieloletniego sporu naszego klienta - profesjonalnego jeźdźca żużlowego, z organami podatkowymi, które zakwestionowały prawo podatnika do zaklasyfikowania osiąganych przychodów z uprawiania sportu do źródła "działalność gospodarcza" i opodatkowania ich podatkiem liniowym.

Organy podatkowe obydwu instancji, a następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, twierdziły bowiem, iż skoro przychody z uprawiania sportu zostały wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, to w świetle obowiązujących przepisów wyklucza to możliwość zakwalifikowania tego rodzaju przychodów do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet wówczas, jeżeli podatnik uzyskuje je w warunkach odpowiadających znamionom takiej działalności. Co istotne, powyższe niekorzystne stanowisko było dotychczas powszechnie akceptowane przez sądy administracyjne, w tym NSA, co w sposób znaczący utrudniało obronę praw i interesów podatnika.

Dopiero skład siedmiu sędziów NSA odszedł od dotychczasowej negatywnej linii orzeczniczej. Dostrzegł bowiem argumenty przemawiające za możliwością opodatkowania przychodów profesjonalnych sportowców prowadzących działalność gospodarczą, jako przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Powyższa uchwała ma niewątpliwie istotne i przełomowe znaczenie dla sportowców, którym sądy administracyjne odmawiały dotychczas prawa opodatkowania osiąganych przychodów na zasadach właściwych dla działalności gospodarczej (w tym podatkiem liniowym). Jednocześnie podjęta uchwała potwierdza, iż warto bronić swoich praw i interesów do końca, wykorzystując dostępne środki zaskarżenia, nawet wbrew dotychczasowej, negatywnej linii orzeczniczej.

Z ramienia DZP klientowi doradzali Artur Nowak, Partner, oraz Paweł Suchocki, Senior Tax Consultant.

Bądź na bieżąco z DZP