Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Finansowanie budowy elektrociepłowni w Toruniu

30.09.2015

30 września EDF Polska SA i zarządzany przez Polskie Inwestycje Rozwojowe SA Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych podpisały umowę inwestycyjną-wspólników dotyczącą finansowania budowy nowej elektrociepłowni gazowej w Toruniu. W ramach tego projektu powstanie nowa elektrociepłownia gazowa o mocy cieplnej 330 MWt i mocy elektrycznej ok. 100 MWe. Wartość inwestycji szacowana jest na około 550 mln PLN.

W tej transakcji prawnicy DZP doradzali EDF Polska nie tylko w negocjacjach ze spółką Polskie Inwestycje Rozwojowe SA dotyczących finansowania projektu, ale także przy zawieraniu szeregu umów z wykonawcami robót budowlanych, co znacznie usprawni proces inwestycyjny. Z ramienia DZP klientowi doradzał zespół prawników Praktyki Infrastruktury i Energetyki: Tomasz Darowski, Partner, Emilia Dąbrowska, Senior Asociate i Michał Przychoda, Associate.

Finansowanie budowy nowej elektrociepłowni pozwoli na realizację niezbędnej miastu i jego mieszkańcom inwestycji. Nowy zakład zapewni ciągłość dostaw ciepła dla mieszkańców Torunia w perspektywie wielu lat. Dodatkowo fakt, że elektrociepłownia spełnia nowe zaostrzone normy europejskie w zakresie emisji do atmosfery, wpłynie również na poprawę jakości powietrza. Powstanie gazowej elektrociepłowni przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców Torunia, a tym samym do wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności społecznej miasta i jego okolic.

Bądź na bieżąco z DZP