Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Ryczałt za nocleg kierowcy w transporcie międzynarodowym

23.11.2016

24 listopada Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis będący podstawą dokonywania rozliczeń w formie ryczałtu za nocleg kierowcy w transporcie międzynarodowym jest niezgodny z Konstytucją RP. Tym samym podzielił stanowisko prezentowane w tej sprawie przez prawników DZP. Wniosek o kontrolę konstytucyjności przepisu art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców złożył w lutym 2015 r. Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska".

Wnioskodawcę reprezentowali prawnicy kancelarii DZP – dr Tomasz Zalasiński, Counsel w Zespole Doradztwa Regulacyjnego i uznany konstytucjonalista, oraz Bogusław Kapłon, Szef Praktyki Prawa Pracy.

Zakwestionowany przepis ustawy o czasie pracy kierowców powodował, że do kierowców zawodowych należało odnosić przepisy takie, jak do pracowników sfery budżetowej, dla których co do zasady podróże służbowe nie stanowią podstawowych obowiązków. Wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie wywołały duże zamieszanie na rynku. Pracodawcy zostali zalani falą roszczeń ze strony kierowców, którzy domagali się wysokich kwot ryczałtu za nocleg spędzony w kabinach pojazdów na zagranicznych trasach. Rozbieżną interpretację w tej kwestii prezentował m.in. Sąd Najwyższy. Sytuacja stwarzała więc poważne ryzyko biznesowe dla całej branży.

Prawnicy kancelarii DZP wnosili o stwierdzenie, że norma prawna wynikająca z przywołanych, powiązanych ze sobą przepisów jest niezgodna m.in. z art. 2 Konstytucji RP, wyrażającym zasadę demokratycznego państwa prawnego. Trybunał Konstytucyjny podzielił to stanowisko, wskazując, że konstrukcja normatywna przyjęta w zakwestionowanych przepisach doprowadziła do nieprzewidywalności skutków prawnych działań podjętych na ich podstawie przez ich adresatów, przez co naruszyła zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Bądź na bieżąco z DZP