Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Budowa bloku energetycznego w Kozienicach

22.12.2016

Doradzaliśmy spółce Enea Wytwarzanie przy negocjacjach z konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe oraz Polimex-Mostostal. Nasze wsparcie obejmowało negocjacje aneksu do umowy na budowę bloku o mocy 1075 MW w Kozienicach. Aneks dotyczył przedłużenia terminu realizacji inwestycji niemal o 5 miesięcy, czyli do 19 grudnia 2017 roku.

Strony podpisały porozumienie 23 grudnia 2016 r. Jak podkreśliły spółki, przesunięcie terminu "wynika z przyczyn obiektywnych, niezależnych od stron umowy". Wartość umowy na budowę bloku w Kozienicach pozostała bez zmian i wynosi  5,1 mld PLN.

Z ramienia DZP projekt prowadzili eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki - Marcin Krakowiak, Szef Praktyki i Partner, Tomasz Darowski, Partner, Wojciech Hartung, Counsel oraz Jerzy Sawicki, Senior Associate.

Bądź na bieżąco z DZP