Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Przewozy Regionalne kupują nowe elektryczne zespoły trakcyjne

19.12.2016

Zapewnialiśmy kompleksową obsługę prawną spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Doradzaliśmy klientowi na każdym etapie prowadzonego postępowania. Co warte podkreślenia, było to jedno z pierwszych dużych postępowań - nie tylko w sektorze kolejowym, prowadzonych po znowelizowaniu prawa zamówień publicznych. Prawnicy przy tym projekcie musieli także wielokrotnie dokonywać interpretacji zapisów dyrektyw unijnych.

Dostawcami pociągów dla Przewozów Regionalnych będą: NEWAG SA oraz Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA. Łączna wartość umów wynosi ponad 119,5 mln PLN.

Z ramienia DZP projekt prowadzili Katarzyna Kuźma, Partner oraz Michał Wojciechowski, Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, przy wsparciu Wojciech Dziomdziora, Counsel w Praktyce IP&TMT i Tomasz Zielenkiewicz, Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki.

Bądź na bieżąco z DZP