Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Nasza kancelaria skutecznie broni bary mleczne przed fiskusem

20.08.2015

Praktyka Podatkowa DZP zakończyła z sukcesem spór o dotacje dla barów mlecznych "Społem" Gastronomiczno-Turystycznej Spółdzielni Spożywców w Toruniu. Spór zakończony został jeszcze na administracyjnym, przedsądowym etapie postępowania. Precedensowa decyzja Ministra Finansów jest jednym z pierwszych korzystnych rozstrzygnięć administracji podatkowej w sprawie dotacji dla barów mlecznych.

Spółdzielnia była przekonana, że prawidłowo rozliczała otrzymywane dotacje do działaności barów mlecznych. Przez wiele lat przyjęty sposób rozliczenia był kontrolowany i wprost potwierdzany przez organy podatkowe. W pewnym momencie jednak organy podatkowe zakwestionowały stosowany model rozliczania dotacji i uznały rozliczenia spółdzielni za nieprawidłowe. Spółdzielnia stanęła przed widmem zwrotu dotacji. W postępowaniu odwoławczym Minister Finansów uznał jednak argumentację prawników DZP, iż taka zmienność poglądów organów administracji narusza zasadę pogłębiania zaufania obywateli do państwa i zasadę informowania stron.

Uzyskana ze wsparciem DZP precedensowa decyzja Ministra Finansów ma istotny, szerszy wymiar społeczny. Dotacje do barów mlecznych pozwalają bowiem utrzymywać ceny posiłków na umiarkowanym poziomie umożliwiając szerszej grupie niezamożnej części społeczeństwa zaspokajać potrzeby żywieniowe. Konieczność zwrotu dotacji miałaby rujnujący wpływ na działalność barów mlecznych, co w konsekwencji miałoby wpływ na dostępność ich usług.

Pełnomocnikami "Społem" Gastronomiczno-Turystycznej Spółdzielni Spożywców w Toruniu byli eksperci z Praktyki PodatkowejArtur Nowak i Jan Czerwiński. W sprawę zaangażowana była również Magdalena Dobrowiecka.

Bądź na bieżąco z DZP