Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP wygrywa przed NSA ponad 8 mln PLN w sprawie podatku VAT

28.02.2017

Autorzy:
Artur Nowak
Jan Czerwiński
Paweł Suchocki

Nasza kancelaria reprezentowała firmę farmaceutyczną w postępowaniu w trybie nadzwyczajnym (stwierdzenie nieważności rozstrzygnięć podatkowych) przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawie podatku VAT.

Po długotrwałej i skomplikowanej proceduralnie batalii administracyjnej, a następnie sądowej zakończonej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, skutecznie doprowadziliśmy do uchylenia zaskarżonego rozstrzygnięcia organów obydwu instancji o odmowie stwierdzenia nieważności. Jednocześnie uchylono postanowienia obydwu instancji zapadłych w toku pierwotnego postępowania podatkowego. Dzięki naszym staraniom klient odzyska ponad 8 mln PLN powiększone o kwotę odsetek za okres kilku lat.

Z ramienia DZP sprawę prowadzili eksperci z Praktyki Podatkowej - Artur Nowak, Partner, Jan Czerwiński, Tax Manager i Paweł Suchocki, Senior Tax Consultant.

Bądź na bieżąco z DZP