Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Doradztwo dla UKE przy budowie sieci szerokopasmowych

31.07.2011

Autorzy:
Marcin Krakowiak

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej  w zakresie rozwoju rynku usług szerokopasmowych oraz realizacji inwestycji związanych z budową sieci szerokopasmowych.  

W ramach realizowanego projektu doradztwo kancelarii dotyczyło m.in. kwestii związanych z realizacją przez gminę inwestycji w sieci szerokopasmowe w ramach usług w ogólnym interesie gospodarczym, opracowaniem zasad mechanizmu wycofania (tzw. claw-back), służącego kontrolowaniu wysokości zysku. Doradztwo obejmuje również kwestie procedur i możliwych trybów realizacji inwestycji w sieci szerokopasmowe (zamówienia  publiczne, koncesja, PPP).

Kancelaria uczestniczyła także w procesie wypracowania rozwiązań systemowych na potrzeby ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych w kontekście potencjalnych sposobów i warunków realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego oraz pomocy publicznej.

Projekt realizowany jest przez zespół Praktyki Infrastruktury i Energetyki, pod kierunkiem Marcina Krakowiaka.

Bądź na bieżąco z DZP