Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Projekt PPP dot. budowy i eksploatacji linii tramwajowej

14.06.2017

Konsorcjum w składzie DZP, Mott MacDonald i Crido Taxand, na podstawie zawartej dzisiaj umowy, będzie świadczyło na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Miasta Krakowa kompleksowe doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne, obejmujące m.in. przygotowanie struktury prawnej pierwszego w Polsce projektu obejmującego zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatację fragmentu linii tramwajowej przedsięwzięcia "Krakowski Szybki Tramwaj - etap IV".

Doradztwo będzie dotyczyło m.in. przygotowania struktury projektu (w tym analizę możliwości wykorzystania środków unijnych), a następnie wsparcia przy wyborze partnera prywatnego i zawarcia umowy PPP. Wartość nakładów inwestycyjnych tego projektu PPP przekracza 400 mln PLN.

Z ramienia kancelarii DZP projekt będzie realizowany przez interdyscyplinarny zespół prowadzony przez Marcina Krakowiaka, Partnera i Szefa Praktyki Infrastruktury i Energetyki, specjalizującego się m.in. w doradztwie w zakresie PPP oraz transportu szynowego, oraz Magdalenę Zabłocką, Senior Associate, specjalistę w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych w modelu PPP.

Bądź na bieżąco z DZP