Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP odzyskuje nieruchomość w Krakowie

18.04.2014

Praktyka Nieruchomości DZP po kilku latach prowadzenia szeregu postępowań sądowych i administracyjnych pomyślnie zakończyła prowadzenie sprawy klientki z USA. Przedmiotem sprawy było przywrócenie jej tytułu prawnego do zabudowanej nieruchomości w Krakowie, a następnie sprzedaż udziału w tej nieruchomości.

Osiągnięcie wskazanego rezultatu wymagało podjęcia szeregu skomplikowanych czynności, w tym m.in. przeprowadzenia postępowań sądowych o uznanie za zmarłego i o zmianę prawomocnego postanowienia sądowego w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, a następnie postępowania administracyjnego o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej oraz postępowania wieczystoksięgowego.

Sprawę w ramach DZP prowadził Lech Żyżylewski, Partner z naszej Praktyki Nieruchomości, specjalizujący się m.in. w problematyce reprywatyzacyjnej.

Bądź na bieżąco z DZP